4ever S.t.r.á.n.k.y

Vítejte na 4ever czech

Lidí

Vznešení lidé ze Stormwindu jsou hrdá a houževnatá rasa. Statečně bojovali proti orkské Hordě po generace jako patroni Velké Aliance. V okamžiku, kdy mysleli, že se v jejich válkou zkoušené zemi usadil mír, ještě větší temnota se snesla na svět. Nemrtvá Pohroma vypustila odpornou smrtící nákazu na lidstvo a uspěla ve zpustošení severního lidského království Lordareonu. Těch několik lidí, kteří přežili, uprchlo na na jih pod ochranu Stormwindu. Jakmile nemrtvý udeřili, začala démonická Planoucí Legie svojí katastrofickou invazi na svět. Válečníci lidstva se rychle postavili proti Legii a pomohli zachránit svět od hrozícího zničení.

Téměř o 4 roky později, stojí obránci Stormwindu bděle proti jakékoliv hrozbě, která by mohla narušit posvátnost jejich zemí. Situováno v kopcích Elwynského lesa, je město Stormwind jedna z posledních bašt lidské moci na světě. Dítě-král Anduin Wrynn vládne lidu Stormwindu, který zůstává věrný svým závazkům k Velké Alianci. Povolána svými oddanými spojenci, se armáda Stormwindu vydala zase znovu bojovat proti divoké Hordě na vzdálená bojiště.Král Anduin Wrynn - Král Anduin je moudrý vládce, jak může desetiletý chlapec být. V současné době je jeho otec, král Varian Wrynn, pohřešován, když zmizel za záhadných okolností během cesty na diplomatický sumit na Theramorské ostrovy. Na příkaz královské rádkyně, Lady Prestor, byl korunován Anduin, aby se zabránilo nepokojům ve Stormwindském království. Ačkoliv si několik občanů uvědomuje, že jejich pravý král je pohřešován příliš dlouho, Anduin dělá to nejlepší, aby uklidnil jejich obavy. Je obecně známo, že chlapec jednoho dne vyroste v inteligentního vůdce.

Arcibiskup Benedictus - Ve svém mládí, byl laskavý Benedictus studentem Lordareonského duchovního vůdce, arcibiskupa Alonse Faola. Benedictus strávil mnoho let učením od svého zbožného mistra a pomohl Církvi Světla postavit její nejpozurohodnější monument, Katedrálu Světla ve Stormwindu. Jako jeho následovník, převzal po smrti Faola břemeno Církve a přísahal zakončit dobrou práci svého mentora, která začala už před tolika letmi.

Jaina Proudmoore - Jaina Proudmoore je nejmocnější žijící lidský kouzelník. Svého času spojenec prince Arthase, viděla Jaina pád Lordareonu z první ruky. Odcestujíc do Kalimdoru, Jaina přísahala, že porazí Planoucí Legii a její zlé síly jakýmkoliv způsobem. Sjednocená s nočními elfy a dokonce s orkskou Hordou, pomohla Jaina porazit démona Archimonda a vypudit Legii navždy. Poté shromáždila lidské přeživší v Kalimdoru a založila přístavní město Theramore. Tady vládne roztrhaným zbytkům Aliance a doufá ve znovusjednocení vzdálených lidských království.

 
Prašule.eu - Zarábajte s nami!