4ever S.t.r.á.n.k.y

Vítejte na 4ever czech

Darneiů

Téměř před dvaceti pěti tisíci lety vznikla rasa eredarů na světě Argusu. Byli nesmírně inteligentní a měli přirozené nadání pro magii ve všech jejích nesčetných formách. Využívajíc jejích darů vytvořili ohromnou a podivuhodnou společnost.

Naneštěstí eredarské schopnosti přitáhli pozornost Sargerase, Ničitele světů. Právě začal svojí Planoucí křížovou výpravu (Burning Crusade), aby vymýtil všechen život ve vesmíru a věřil, že talentovaní eredaři by mohli být klíčovou částí ve vedení jeho nesmírné démonické armády, kterou shromažďoval. Proto kontaktoval tři eredarské nejvýznamější vůdce: Kil'jaedena, Archimonda a Velena. Výměnou za jejich loajalitu jim nabídl nevýslovnou moc a znalosti.

Ačkoliv nabídka zněla velice lákavě, Velen měl vizi budoucnosti, která ho naplnila strašlivým děsem. Sargeras mluvil pravdu: eredar, který se připojí k Temnému titánu opravdu získá nesmírnou sílu a znalosti. Avšak sami eredaři se promění v démony.

Velen viděl Legii a její strašlivou moc, která svědčila o zkáze, jaká padne na všechna stvoření. Urychleně varoval Kil'jaedena a Archimonda, ale oni zavrhli jeho námitky, neboť již byli zlákáni Sargerasovými sliby. Slíbili věrnost Sargerasovi a byli přeměněni do obrovských bytostí nekonečného zla.

Pouhá síla, které Sargeras velel dělala přímou opozici nemyslitelnou. Velen téměř ztratil naději, ale jeho modlitby o pomoc byli vyslyšeny. Neznámá bytost přišla k Velenovi a vysvětlila, že je jednou z naaru, rasy vnímajích energetických bytostí usilujících o zastavení Plamené legie. Naaru nabídli, že vezmou Velena a další podobně smýšlející do bezpečí.

Uklidněný, Velen shromáždil ostatní erdary, kteří se doposud odmítli připojit k Sargerasovi. Pojmenujíc se draenei, v řeči eredarů "ti vyhnaní", renegádi stěží uprchli z Argusu s Planoucí legií pouze okamžik za sebou. Kil'jaeden se rozzuřil nad tím, co považoval za Velenovu zradu a démoni přísahali, že budou pronásledovat Velena a zbytek draenei na konec vesmíru, pokud bude třeba.

Legie pronásledovala draenejce po mnoho tisíc let. Draenejci navštívili mnoho světů a prozkoumali velkou část známého vesmíru v jejich pátrání po bezpečném úkrytu. Legie dosud nevzdala stíhání uprchlíků. Mezitím tajemná rasa naaru obdarovala draeneijce znalostmi a mocí pocházejícími od Světla. Naaru vysvětlili, že zde jsou jiné síly ve vesmíru, které se postaví Planoucí legii. Jednoho dne je naaru spojí do jediné nezastavitelné armády Světla. Silně ovlivněni jejich slovy, přísahali draeneijci ctít světlo a dodržovat altruistické (nesobecké) ideály naarů.

Velen a jeho draenejci se konečně usadili na odlehlém a mírumilovném světě, který vypadal jako ideální útočiště. Pojmenovali ho Draenor, "Útočiště vyhnanců", a začali tajně zase znovu budovat svojí společnost. Vždy na pozoru před objevením Kil'jaedenovými armádami, drželi Velen a jeho mystici magii skrytou po mnoho generací.

Po čase draenei potkali a spřátelili se s šamanským kmenem orků, který žil na poklidných pastvinách na jihu. Draenei a orkové se respektovali, ale mimo navázání omezených obchodních vztahů se většinou se drželi ve svém.

Navzdory opatrnosti draenei, Kil'jaeden objevil jejich skryté útočiště na Draenoru. Naučil mnohé o světě a jeho obyvatelích a velmi ho zaujala mocná orčí rasa. V jeho mysli se vytvořil plán, k jehož provedení okamžitě přikročil. Mohl přesně vidět, jak zformovat orky do nástroje jeho hněvu. Byla to jen otázka času.

A tak začal Ki'jaeden kazit orky, nejprve skrze staršího šamana Ner'zhula a poté skrze jeho učedníka Gul'dana. Orkské klany se oddali pouze umění války a připojili se k formování jednotné vražedné Hordy. Dokonce ti nejmoudřejší šamané se učili magii warlocků a opustili učení, které kdysi ctili.

Hladce zmanipulovaní ze stavu opatrného uznávání do slepé zuřivosti a krvežíznivosti, orkové zaútočili na draeneijce. Tento krvavý konflikt trval téměř osm let, ale vítězství orků bylo nevyhnutelné. Draenei byli mocným protivníkem díky jejich silám získanými od Světla, ale démony posedlá Horda byla přesto silnější. Orkové zabili skoro osmdesát procent draeneijské rasy, zbytek nechali uprchnout do bezpečí na odlehlá zákoutí světa.


Později však draenejci, kteří bojovali proti Hordě a přežili, zjistili, že byli ovliněni zkaženou energií, kterou tak volně využívali orčí warloci. Tito draenei od té doby zmutovali do nižších form, vedoucí k sérii poddruhů. Broken (Zlomení) a Lost Ones (Ztracení) jsou dvě takové genetické odnože. Jejich zdeformovaná těla nesou jen hrubou podobu hrdých draenejců, kterými kdysi byli a množství z nich navíc zešílelo.

 
Prašule.eu - Zarábajte s nami!